Záruka a vrátenie tovaru

Záruka a vrátenie tovaru

Záruka na tovar

Záručná doba na produkty predávané na www.nozedick.sk je 2 roky od dátumu predaja.

Spôsob reklamácie

Tovar ktorý je chybný, neúplný alebo poškodený úrýchlene zašlite späť na našu adresu ktorú nájdete v kontaktoch, nezabudnite priložiť kópiu dodacieho listu a krátky popis závady tovaru. Bez kópie dodacieho listu nebude Vaša reklamácia akceptovaná.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady

  • produkt je po záručnej dobe
  • produkt je poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zanedbaním starostlivosti
  • produkt je používaný v rozpore s návodom na použitie
  • produkt je používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrami pre ktoré je produkt určený
  • produkt je zničený vplyvom živlu ako napr. voda, oheň, blesk
  • produkt je nadmerne zaťažovaný s podmienkami uvedenými v dokumentácii

Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade uznania reklamácie je zaslaný buď opravený produkt, vymenený za nový kus, alebo sú vrátené peniaze v plnej výške. Čas na vybavenie reklamácie je maximálne 30 dní.